Usługi - Tłumaczenia

BIURO TŁUMACZEŃ PRZYRODNICZYCH

Pragniemy poinformować, że w ramach naszej firmy działa specjalizujące się w tłumaczeniach na język angielski i z języka angielskiego, biuro tłumaczeń z różnych dziedzin nauk przyrodniczych(w szczególności- ekologii, ochrony przyrody, zoologii, botaniki, oceanografii) oraz turystyki i rekreacji.

Świadczymy usługi w zakresie: tłumaczeń zarówno tekstów popularnych (np. przewodniki, foldery) wysoce specjalistycznych - korespondencja tematyczna, artykuły do czasopism o profilu przyrodniczym, dokumentacja projektów z zakresu ochrony przyrody.

Nasi tłumacze łączą wiedzę i profesjonalizm pracowników naukowych z biegłą znajomością języka angielskiego, w szczególności w swojej dziedzinie, gwarantowaną nie tylko certyfikatami znajomości języka, ale i pracą w międzynarodowych zespołach badawczych i stażami naukowymi w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

W naszej pracy korzystamy z fachowej literatury tematycznej. Każdy tekst jest sprawdzany pod względem językowym i redakcyjnym przez "native speakera", który jest profesjonalnym dziennikarzem, i jednocześnie posiada głęboka wiedzę i pasję do nauk przyrodniczych." Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem i zakresem tłumaczeń.

Kontakt: Magdalena Remisiewicz
e-mail: biomr@univ.gda.pl
biuro Ecotone: (058) 552 33 73 (Pn-Pt 8.00-16.00)

oferuje:
profesjonalne tłumaczenia tekstów specjalistycznych i popularnych
z zakresu nauk przyrodniczych
z jęz. polskiego na jęz. angielski i z jęz. angielskiego na jęz. polski

w szczególności:
==> publikacji naukowych z zakresu nauk przyrodniczych,
==> ekspertyz z zakresu zoologii, ekologii i ochrony przyrody
==> tekstów przyrodniczych
==> przyrodniczych materiałów informacyjnych

W ramach oferty proponujemy:

(ceny za stronę nadesłanego standardowego maszynopisu – 1800 znaków, podane ceny netto - bez podatku VAT 22%)

Usługi standardowe - termin 7 dni (do 20 stron; powyżej – dłuższe terminy,
do uzgodnienia)

• tłumaczenie 60 zł/str.
• korekta językowa 20 zł/str.

Usługi ekspresowe - do 4 dni

• tłumaczenie 80 zł/str.
• korekta językowa 35 zł/str.

Inne usługi:

• przygotowanie redakcyjne publikacji
do czasopisma naukowego 15 zł/str.
(wg. nadesłanych zaleceń dla autorów)

• streszczenia tekstów polskich
w jęz. ang. i odwrotnie 20 zł/str.
• konsultacja popr. redakcyjnych
do publ. naukowych do uzgodnienia

Zapewniamy konsultację fachowej terminologii z autorem i ze specjalistami, indywidualne uzgodnienia co do terminów i rodzaju usług itp. Przetłumaczone teksty są dostarczane w formie plików MSWord (e-mailem lub pocztą) lub innej do uzgodnienia.