Projekty

Wspieramy naukę

Od kilku lat prowadzimy akcję wspierania badań naukowych w ramach projektu "Make Science and Get Support". Naukowcy z całego świata, publikujący swoje dane w czasopismach z listy filadelfijskiej otrzymują od firmy Ecotone wsparcie w postaci sprzętu do badań (sieci ornitologiczne. tyczki itp).
Szczegóły projektu (warunki udziału) na stronie ecotone.com.pl (LINK)
Cieszymy się, że projekt został doceniony przez naukowców i napływają do nas kolejne zgłoszenia udziału w naszej akcji. Lista ostatnio zgłoszonych publikacji TUTAJ.

Stop kłusownictwu!

Jeden z ważniejszych projektów realizowanych przez firmę. Jako doświadczeni ornitolodzy i naukowcy zaangażowani w ochronę ptaków przed nielegalnym wyłapywaniem, postanowiliśmy zrobić wszystko aby sieci ornitologiczne przestały być "anonimowe". Podstawowym problemem w przypadku firm produkujących i sprzedających sieci ornitologiczne jest właściwe rozpoznanie czy osoba kupująca a potem używająca sieci w terenie jest właściwie przeszkolona i posiada obowiązujące uprawnienia. Inna kwestią były zgłaszane do nas, odnalezione w terenie sieci, które zostały pozostawione bez nadzoru. Aby skutecznie przeciwdziałać opisanym problemom firma ECOTONE jako standard wprowadziła następujące wymogi:
**LICENCJA **- wszystkie osoby, kupujące sieci ornitologiczne poprzez naszą firmę są zobowiązane do przedstawienia tzw "Licencji obrączkarskiej". Dotyczy to zarówno klientów krajowych jak i zagranicznych. Zdając sobie sprawę, że nie wszędzie standard licencji został wprowadzony (dodatkowo w wielu europejskich krajach nie obejmuje on nietoperzy) dodatkowym (zastępczym) dokumentem jest oficjalne zamówienie bezpośrednio z placówki realizującej badania. Mamy w ten sposób pewność do kogo trafiają sieci oraz gwarancję, że zostaną one użyte w sposób prawidłowy i zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.
**ZNAKOWANIE **- od kilku lat prawie wszystkie produkowane przez nas sieci są indywidualnie oznakowane w sposób trwały. Dzięki oprogramowaniu stworzonemu na nasze potrzeby przez firmę AZB z Gdyni, indywidualne znaki sieci są przypisywane do konkretnych zamówień. W ten sposób w szybki sposób jesteśmy w stanie odszukać zamawiającego daną sieć i skontaktować się z nim.
Oznakowanie sieci jest również ważne dla klienta - w przypadku reklamacji wyrobu w łatwy sposób możemy zidentyfikować konkretną dostawę i sprawdzić ją pod kontem jakości produkcji.